Smrt Hippodamie - 22.10.2000, Radovan Lukavský-Pěvec
Foto: Hana Smejkalová