Smrt Hippodamie - 22.10.2000, Jana Janěková ml. (Airopa), Ondřej Vaněk (Atreus)
Foto: Hana Smejkalová