Smrt Hippodamie - 22.10.2000, Hana Maciuchová, Bořivoj Navrátil, Alois Švehlík
Foto: Hana Smejkalová