Oidipús vladař - 10.01.1963 Zdeněk Štěpánek (Teiresiás)
Foto: Jaromír Svoboda