Rozrušená země - 06.11.1962, L. Pešek (Razmjotnov), K. Höger (Davydov), J. Pivec (Nagulnov)
Foto: Jaromír Svoboda