V studni - 10.09.1961Š. Štěpánová (Veruna), M. Fidlerová (Lidunka)
Foto: Jaromír Svoboda