Karla - 18.05.2012 A. Pyško (Reichman), T. Medvecká (Bohuša), K. Holánová (Marta), J. Hartl (Fügner)
Foto: Hana Smejkalová