Karla - 18.05.2012, Jan Hartl (Fügner), Alexej Pyško (Reichman)
Foto: Hana Smejkalová