Boris Bregvadze - choreograf
Foto: Hana Smejkalová