Francouzové před Nizzou - 15.05.1961 Antonín Votava (První mnich), Jiří Joran (Druhý mnich)
Foto: Jaromír Svoboda