Nepokoření - 28.04.1961 Jaroslav Kachel (Tomeš)
Foto: Jaromír Svoboda