Nepokoření - 28.04.1961 Karel Berman (Dvorní šašek knížete Fridricha)
Foto: Jaromír Svoboda