Nepokoření - 28.04.1961 Jiří Schiller (Bruno)
Foto: Jaromír Svoboda