Nepokoření - 28.04.1961 Ivana Mixová (Agata), Zdeněk Otava (Julián Cesarini)
Foto: Jaromír Svoboda