Nepokoření - 28.04.1961 Teodor Šrubař (Fridrich Hohenzollern), Jiří Schiller (Bruno)
Foto: Jaromír Svoboda