Nepokoření - 28.04.1961 sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda