Nepokoření - 28.04.1961 Josef Svoboda - návrh scény