Nepokoření - 28.04.1961 J. M. Ouředník, J. Kalaš, J. Stříška, M. V. Kratochvíl
Foto: Jaromír Svoboda