Nepokoření - 28.04.1961 Julius Kalaš, Jaroslav Stříška, Miloš Václav Kratochvíl
Foto: Jaromír Svoboda