Musa Džalil - 23.09.1960 Milada Šubrtová (Musova žena)
Foto: Jaromír Svoboda