Musa Džalil - 23.09.1960, Milada Šubrtová (Musova žena)
Foto: Jaromír Svoboda