Živá mrtvola - 16.12.1960 Vladimír Leraus (Kníže Abrězkov)
Foto: Jaromír Svoboda