Živá mrtvola - 16.12.1960 Marie Tomášová (Maša)
Foto: Jaromír Svoboda