Živá mrtvola - 16.12.1960 J. Krulišová (Jelizaveta Protasovová) , R. Lukavský (Viktor Karenin)
Foto: Jaromír Svoboda