Živá mrtvola - 16.12.1960 Ester Krumbachová - scéna
Foto: Jaromír Svoboda