Živá mrtvola - 16.12.1960 J. Krulišová (Jelizaveta Protasovová), O. Scheinpflugová (Anna Kareninová)
Foto: Jaromír Svoboda