Zápas s andělem - 09.06.1961 Blažena Holišová (Anežka), Jan Pivec (Gustav Maršálek)
Foto: Jaromír Svoboda