Zápas s andělem - 09.06.1961 Blažena Holišová (Anežka), Jan Tříska (Vojta)
Foto: Jaromír Svoboda