Éra Kubánkova - 25.02.1999 (Vladislav Beneš, Kateřina Winterová, Zuzana Šavrdová)
Foto: Hana Smejkalová