Svätopluk - 29.04.1960, operní sbor, uprostřed Karel Berman (Žrec)
Foto: Jaromír Svoboda