Půlnoční mše - 04.12.1959, Soběslav Sejk (Palo), Dana Medřická (Angela)
Foto: Jaromír Svoboda