Bludný Holanďan - 20.02.1959 Beno Blachut (Erik), Alena Míková (Senta)
Foto: Jaromír Svoboda