Preciézky - 26.03.1959 Jaroslav Horáček (Gorgibus)