Rodina Zykovových - 06.03.1959 Jiřina Šejbalová (Celovanjevová)
Foto: Jaromír Svoboda