Smrt obchodního cestujícího - 04.05.1959, Karel Höger (Willy Loman)
Foto: Jaromír Svoboda