Smrt obchodního cestujícího - 04.05.1959 Vítězlav Vejražka , Karel Höger , Blanka Waleská
Foto: Jaromír Svoboda