Smrt obchodního cestujícího - 04.05.1959, Vítězlav Vejražka, Karel Höger, Blanka Waleská
Foto: Jaromír Svoboda