Komik - 20.12.1957 Jiřina Petrovická (Jana Ricová), Jaroslav Marvan (Billy Rice)
Foto: Jaromír Svoboda