Komik - 20.12.1957 baletní předscéna
Foto: Jaromír Svoboda