Maurova pavana - 22.12.1995 (Michal Šebor, Helena Jandová, Luboš Hajn)
Foto: Hana Smejkalová