Maryša - 26.10.1956, M. Glázrová (Maryša), V. Řepa (Lízal), J. Šejbalová (Lízalka)
Foto: Jaromír Svoboda