La Sylphide - 16.06.1988 Marie Bártová (Sylfida), Ján Nemec (James)
Foto: Ester Havlová