Jindřich IV. - 04.12.1987, R. Lukavský (Hrabě Worcester), M. Macháček (Král Jindřich IV.) - zkouška