Pacient 113 - 02.03.1956 Jarmila Krulišová (Hanka Jancová), Karel Höger (Dr. Číž)
Foto: Jaromír Svoboda