Pacient 113 - 02.03.1956 Karel Höger (Dr. Číž), Jarmila Krulišová (Hanka Jancová)
Foto: Jaromír Svoboda