Jiříkovo vidění - 08.06.1956 Bohumil Bezouška (Vilibald)
Foto: Jaromír Svoboda