Jiříkovo vidění - 08.06.1956 Josef Pehr (Honza), Alena Jančaříková (Verunka)
Foto: Jaromír Svoboda