Sůl nad zlato - 27.04.1956, V. Vorlová (Princezna marnivá), J. Švec (Princ z daleké země)
Foto: Jaromír Svoboda