Sůl nad zlato - 27.04.1956 Jaroslav Holeček (Král), Jaroslav Švec (Princ z daleké země)
Foto: Jaromír Svoboda