Její pastorkyňa - 28.01.1955 Jaroslav Gleich (Števa Buryja) , Marta Krásová (Kostelnička Buryjovka)
Foto: Jaromír Svoboda