Její pastorkyňa - 28.01.1955, Karel Svolinský - návrh scény